Saturday, January 12, 2013

အင္းေလးအိုင္ အလွ ႏွင့္ သမိုင္း


 ကမာၻတြင္တတိယအႀကီးဆံုး၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ တြင္အႀကီးဆံုးကုန္တြင္းေရတိမ္ေဒသ အင္းေတာ္ႀကီးအိုင္ အေၾကာင္းတင္ေပးၿပီးေတာ့ အျခားေသာ ဆိုဒ္မ်ားမွ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကအင္းေလးအိုင္ႏွင့္ ေဒသအေၾကာင္းကို ဆက္လက္တင္ဖို႕ေတာင္းဆို သျဖင့္ဒီပိုစ့္ကို ရွာေဖြတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

 

အင္းေလးအိုင္သည္ ျမန္မာျပည္တြင္ရွိေသာ ကုန္းတြင္း အင္း အိုင္မ်ားတြင္
ဒုတိယ အႀကီးဆံုး ျဖစ္ပါသည္။ အင္းေလးအိုင္အေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႕
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသိ ဖူးၾကပါသည္။ အင္းေလးဟုဆိုလိုက္သည္ႏွင့္
ေရႊသားအတိျဖစ္ေနေသာ ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရား ၊  ေလွကို
လက္ႏွင့္မေလွာ္ ေျခႏွင့္ခပ္လွာ္ပံုေတြ ၊ ကၽြန္းေမ်ာေတြေပၚမွာ စိုက္ၾက ၊ ပ်ိဳးၾက ၊
ေနထိုင္ၾကပံုေတြ ႏွင္ ေရေပၚေစ်းတို႕ကို အမွတ္ရမိၾကပါသည္။အင္းသား ကိုတံငါ...
                     အင္းေလးေဒသ တည္ေနရာအေၾကာင္း
အင္းေလးကန္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေညာင္ေရႊနယ္တြင္ တည္ရွိသည္။ ျမစ္ႀကီးနားခရိုင္ရွိ အင္းေတာ္ႀကီးမွလြဲလွ်င္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဒုတိယေျမာက္အႀကီးဆုံး ကန္ ျဖစ္သည္။ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္တန္းလ်က္ရွိေသာ ေတာင္တန္းႀကီး(၂)ခုၾကားတြင္ ခြက္၀င္ေနေသာ ေညာင္ေရႊခ်ဳိင့္၀ွမ္းႀကီး၏ အလယ္ အနက္ရႈိင္းဆံုးအပိုင္း၌ တည္ရွိသည္။ အက်ယ္အဝန္းအားျဖင့္ ခန႔္မွန္းေၿခ ၄၄.၉ စတုရန္းမိုင္ခန႔္ရွိၿပီး ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ ၂၉၀၀ မိုင္တြင္တည္ရွိသည္။ အင္းေလးကန္သည္ ေတာင္ေပၚအင္းအိုင္ႀကီး တစ္ခုျဖစ္သည္။ အင္းေလးသည္ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ အလ်ား ကိုးမိုင္ခန္႔ရွည္သည္။ အက်ယ္ဆံုးေနရာ၌အေရွ႕ႏွင့္
အေနာက္ သံုးမိုင္ခြဲခန္႔ ရွိသည္။
အတိအက် အလား ၄ ရပ္က ေတာင္ပုိင္း႐ွမ္းျပည္၌ ပင္လံုႏွင့္ ဖဲခံုၿမိဳ႕နယ္စပ္ ေညာင္ေ႐ႊရပ္ဝယ္ ပင္လယ္မ်က္ႏွာျပင္အထက္ ေပ ၂၉၅၂ အျမင့္ အေ႐ွ႕ေျမာက္ယဥ္စြန္းတန္း ၉၇ ႏွင့္ ၂၀ ဒီဂရီအၾကား အင္းေလးကန္သာ တည္႐ွိပါသည္။
ေလာပိတတြင္ရွိေသာ(တစ္ခ်ိန္ကအေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ႀကီးဆံုးျဖစ္ခဲ့ဖူးသည့္)
 ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓါတ္ထုတ္လုပ္ေရးစက္ရံု အတြက္ အဓိကက်ေသာ ေရအရင္းအျမစ္ သဘာ၀ေလွာင္ကန္လည္းျဖစ္သည္။
အင္းေလးေရျပင္ေပၚတြင္ ရြာႀကီး၊ ရြာငယ္မ်ား တည္ေဆာက္ထားသည္။ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ ေလွမ်ား၊ စက္ေလွမ်ားျဖင့္ သြားလာၾကသည္။ ေလွကို ေျချဖင့္ေလွာ္ခတ္သည္။ အင္းေလးေဒသ နန္ဟူးရြာရွိ အင္းေလး ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုုရားသည္ထင္ရွားသည္။

ဧရိယာအားျဖင့္ ၈၄ စတုရန္းမုိက်ယ္ေျပာေသာ ဤအေရာင္တဖိတ္ဖိတ္ႏွင့္ အင္းေလးကန္သာသည္ မဲျပာေမွာင္ေတာင္တန္းအား အျဖဳေရာင္ ေဘာင္ခပ္ထားသည့္အလား အလြန္ထင္႐ွားတင့္တယ္ေစ ပါသည္။ ေရေနကုန္းေျခမွာ ေျမာက္ႏွင့္ အေနာက္တန္းခ်က္႐ွိပါသည္။ ေႏြရာသီတြင္ ဤအင္းေလး၏ ဖ်မ္းမွ်အနက္မွာ ၇ ေပသာ႐ွိ႐ွာသည္။ အနက္ဆံုးအပိုင္းမွာ ၁၂ ေပသာ ႐ွိ၍ မုိးတြင္းက်မွ ဖ်မ္းမွ်ွအထက္ ၅ ေပ ပိုတက္လာတတ္ပါသည္။ ကန္သည္ နမ္ပီလူးေခၚ ဘီလူးေခ်ာင္းတြင္းမွျဖတ္၍ ေတာင္ဖက္စြန္မွ စီးထြက္သြားပါသည္။
အင္းေလးအိုင္ အား ဘူမိပညာရွင္မ်ားအျမင္
အင္းေလးကန္ကို ပညာရွင္မ်ားက ေကာက္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳး ခ်ခဲ့ၾကပံုမွာ
ဘူမိေဘဒ ပညာရွင္မ်ား၏ သင္ၾကားခ်က္အရဆိုလွ်င္ ရွမ္းကုန္းေျမျမင့္ေဒသသည္ (Lime
stone) ေခၚ ထံုးေက်ာက္မ်ား ေပၚၾကြယ္ရာ ေဒသျဖစ္သည္။ မိုးမ်ား
အဆက္မျပတ္ရြာသြန္းရာတြင္ ထံုးေက်ာက္မ်ား အရည္ေပ်ာ္ရာမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ
ေပ်ာ္၀င္ကန္ (solution lake) ျဖစ္သည္ဟုဆိုၾက၏။

တဖန္တစ္ခ်ိဳ႔ေသာ ဘူမိေဘဒ ပညာရွင္မ်ားကလည္း အင္းေလးကန္သည္ ထံုးေက်ာက္မ်ားကို
ေရတုိက္စားျခင္းျဖင့္ ေရတိုက္စားခံရေသာ ေနရာမ်ားတြင္
ခ်ိဳင့္၀ွမ္းျဖစ္ေပၚလာေသာ ထံုးေက်ာက္အိုင္ ဟူ၍ ဆိုၾက၏

တဖန္တစ္ခ်ိဳ႔ေသာ ပညာရွင္မ်ားက အင္းေလးကန္၏ တဖက္တခ်က္ရွိ အက္ေၾ႕ကာင္းၾကီးနွစ္ခု၏
အလယ္ထုေအာက္သို႔ ေလွ်ာက်မႈေၾကာင့္ (ထုျပတ္ေရြ႔ Block Faulting)
ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေရအိုင္ဟူ၍ လည္း ဆိုၾက၏။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အင္းေလးကန္ၾကီးသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၁၀ သန္းခြဲ ေလာက္ကပင္ ရွိေနျပီျဖစ္သည္။
ထိုအခ်ိန္ကာလ၏ ကန္ေရျပင္သည္ ယခုေျမမ်က္ႏွာျပင္ထက္ ေပေပါင္း ၃၀၀ ခန္႔
ျမင့္သည္ဟု ဆိုသည္။ မည္မွ် က်ယ္သည္ မည္မွ် နက္သည္ကိုကား ေရေရရာရာ တိတိက်က်
မသိရွိရေပ။ သို႔ေသာ္ ေသခ်ာခိုင္မာစြာ သိရသည္မွာ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္
က်မ္းေျမာင္း တိမ္ေကာ လာျပီ ဆိုသည့္ အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။

အင္းေလးကန္၏ ထူးျခားခ်က္မွာ အမာခံ ေအာက္ၾကမ္းျပင္မရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ စိမ္းညိဳ႔ညိဳ႔
အေရာင္ရွိေသာ အမႈန္မ်ား စုေပါင္း၍ ႏြံ အျဖစ္သို႔ ကူးေျပာင္းသြားေသာ
ႏွဳန္းေျမမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ ထိုအမွဳန္မ်ားတြင္ ထံုးဓါတ္အမ်ားအျပားပါ၀င္
သည္ကို ေတြ႔ရွိရသျဖင့္ အင္းေလးကန္ ၾကီးသည္ ထံုးေက်ာက္ အေရေပ်ာ္အိုင္ၾကီး
ျဖစ္လာသည္ဟူေသာ ယူဆခ်က္မွာ အေတာ္ပင္ ခိုင္မာသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။
အင္းေလးေဒသရွိ ထင္ရွားေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားနွင္႔ေစတီပုထိုးမ်ား

၁။ နမ္႔ဟူးရြာရွိ ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရား
၂။ အင္းတိမ္ရြာရွိ ေရႊအင္းတိမ္ဘုရားႏွင့္ ေစာင္းေတာ္ႀကီး
၃။ ေခါင္တိုင္ရြာရွိ ေရႊျမင္တင္ဘုရာႏွင့္ ေခါင္းေလာင္း
၄။ သန္းေတာင္ရြာရွိ ေရႊသန္းေတာင္ဘုရား
၅။ ဟဲယာရြာမရွိ ေရႊဂူဘုရားႏွင့္ ေခါင္းေလာင္း
၆။ နမ့္ပန္ရြာရွိ အလိုေတာ္ေပါက္ဘုရား
၇။ ျမသိန္းတန္ရြာရွိ ျမသိန္းတန္ဘုရား
ဂ။ သလဲဦးရြာရွိ ခြဲျခမ္းေစတီ
၉။ မိုင္းေသာက္ရြာရွိ ဆုေတာင္းျပည့္ေစတီ
၁၀။ ငါးဖယ္ေခ်ာင္းရြာရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း
၁၁။၀က္သကင္ရြာရွီ ၀က္သကင္ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း
၁၂။ေခါင္တိုင္ေက်းရြာအနီးရွီ ေရပူေရေႏြးကန္
၁၃။မင္းသားကုတ္က်ိဳးဘုရား တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။
အင္းေလးနယ္သူနယ္သားမ်ား
အင္းေလးကန္တြင္ ေနထိုင္ေသာလူမ်ိဳးမ်ားကိုအင္းသားလူမ်ိဳးဟုေခၚပါသည္။
အင္းေလးကန္ကုိၿခံ၍ တည္သည့္နယ္ခ်င္းစပ္ ၄ ၿမိဳ႕နယ္ ကန္ေရျပင္အပါအဝင္ ေက်း႐ြာတုိ႔၌ေနၾကသူေပါင္းမွာ ၇ ေသာင္းဟု ခန္႔မွန္းသည္။ ကန္း႐ုိးတေလ်ာက္မုိ႔ အင္းသားတုိ႔ကလူမ်ားစု၊ ႐ွမ္းႏွင့္ ေရာ ေတာင္႐ိုးပအုိ႔ပ္တုိ႔ကလည္း အႏွံ႔အျပား ေတာင္သူဟူလည္းေခၚၾက ဓႏုကယား ဓႏံုးသားအျပင္ ဗမာတုိ႔လည္းပါဝင္ၾကသည္။
အင္းေလးဟု ေခၚဆိုရာမွာ အင္း၄ရြာကို အတုိေကာက္ ေခၚျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အင္းေလးေဒသရွိ နမ့္ပန္ရြာ၊ ၀မ္လံု (ေခၚ) ရြာႀကီးဗန္းပံု၊ ေနာင္ေတာ (ေခၚ) ေနာင္ေတာင္း၊ ဟိုင္းယ(ေခၚ) ဟဲယာရြာမ ဟူေသာ ေက်းရြာအုပ္စု ၄ခုကို စုေပါင္း ေခၚဆိုထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုရြာႀကီး ၄ရြာမွ အစျပဳ၍ အျခားရြာမ်ား တစ္စတစ္စ တိုးပြားလာ ပါသည္။ ေဒသခံ အင္းသားတို႔ အေနျဖင့္ (၂၀)ရာစု အစပိုင္းအထိ ``အင္းေလးရြာ´´ ဟုေခၚဆိုမႈ ရွိခဲ့ ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ``အင္းေလး´´ဟုသာ ေခၚၾကပါသည္။
အင္းေလးကန္ႏွင့္ ပါတ္၀န္းက်င္ ေဒသတြင္ အေျခခ် ေနထိုင္သူမ်ားကို ``အင္းသား´´ဟု ေခၚၾကပါသည္။ အင္းေလးရြာ စစ္တမ္းတြင္ အင္းသားကို ``ေငြခြန္ အစုသား´´ဟု ေခၚဆိုထား ပါသည္။ ရွမ္းတို႔ကမူ ``မန္႔ေနာင္´´ဟု ေခၚၾကပါသည္။ (မန္႔=ျမန္မာ ေနာင္=ေရကန္) ပအို႔၀္တို႔ကမူ အင္းသားတို႔ကို ``ေနာင္သား´´ဟု ေခၚၾကပါသည္။
အင္းသားတို႔မွာ တိဗက္ျမန္မာ အႏြယ္၀င္ ေရွးျမန္မာႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟု လက္ခံထားၾကသည္။

ေရေပၚေစ်း
အင္းေလး ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုုရားသမိုင္း ႏွင့္ အင္းေလးေဒသ၏သမိုင္းမူကြဲ ၂ ခု

ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရား...


ဘုရားပြဲက်င္းပေနပံု
အင္းေလးလူ႔ရိပ္ၿမံဳဝယ္ ပ်ံ႕ႏွံ႔တည္တံ့ေနဖုိ႔ ယင္းဒ႑ာရီ ၂ ပုဒ္ကို မ်ဳိးဆက္ဆင့္ဆင့္ေျပာခဲ့သည္မွာ ယေန႔ေခတ္မ်ဳိးဆက္အထိတုိင္ေအာင္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။. ေအဒီ ၁၀၄၄ က ပုဂံတြင္ ျမန္မာ့နန္း႐ုိးစခဲ့ေသာ ပထမၿမိဳ႕တည္နန္းတည္ဘုရင္ အေနာ္ရထာ၏ ျမစ္ေတာ္ႀကီး ဘုရင္အေလာင္းစည္သူသည္ တုိင္းျပည္တနံတလ်ား ခရီးသြားခဲ့သည္တြင္ ထားဝယ္ သားတုိ႔လည္း ေနာက္ေတာ္ပါးကပါၾကဆုိ၏။ ထားဝယ္ဆုိသည္က ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံကမ္း႐ိုးတန္းေဒသသား တုိင္းရင္းသားတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ အင္းေလးကန္အေရာက္ ထားဝယ္သားတုိ႔အား ထိုအရပ္၌ အေျခခ်ေနထိုင္ၾကဖုိ႔ အရပ္တစ္ခု သတ္မွတ္ျပဳေပးေတာ္မူခဲ့သည္။ အေနအထားက ထားဝယ္သားတုိ႔ ယခင္သူတုိ႔ေနထုိင္ႀကီးျပင္းခဲ့ရာ (တနၤသာရီ) ကမ္း႐ုိးတန္းအရပ္နွင့္ ေရေျမအေနအထားမ်ားစြာတူသည္ဟု ထင္ဖြယ္ရာ႐ွိပါသည္။
ဘုရင္အေလာင္းစည္သူ ေဖာင္ေတာ္ေက်ာက္ခ်ရာ အင္းေလးကန္မဟာတြင္ ဗုဒၵ႐ုပ္ပြား ၅ ဆူႏွင့္ ေဖာင္ေတာ္ဦးေစတီတည္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ယင္းဆင္းထုေတာ္တုိ႔မွာ မာလာယုကၽြန္းစြယ္သို႔ ဘုရင္မင္း ျမတ္ ေဖာင္စၾက္ာအေရာက္တြင္ ရ႐ွိယူေဆာင္ခဲ့ရာမွ ယင္းနယ္သစ္ဖြင့္ထားဝယ္သားတုိ႔ ကိုးကြယ္ဖုိ႔ေပးသနားခဲ့သည္ဆုိ၏။
ယေန႔ယခုတုိင္ေအာင္ပင္ အင္းေရျပင္ေျမျပင္အနက္၌ ကၽြန္းတံုးကၽြန္းသားအထပ္ထပ္ ျမင္ႏိုင္ေသးေသာေနရာကား ဘုရင္မင္းျမတ္၏ နန္းေတာ္စုိက္ရာ ျဖစ္ပံုရသည္ဟု ယေန႔ယခုတိုင္ ေနထုိင္လ်က္ ႐ွိေနၾကသည့္ ထားဝယ္သား သုိ႔မဟုတ္ အင္းသားတုိ႔က ယံုၾကည္ၾကပါသည္။
နန္းပန္ၿမိဳ႕မွ တစ္မိုင္ခန္႔အေဝး၌လည္း ခြဲျခမ္း ေမြေတာ္ သည္ေတာ္နွင့္ ေမြေတာ္တဆူ အျခားအေျခစုိက္ေနထုိင္ၾကသူမ်ား ကိုးကြယ္ၾကဖုိ႔ စုိက္ထူလွဴေတာ္မူခဲ့ေသးသည္။ ဘုရင္သည္လည္း ဤအရပ္၌ပင္ တုိင္းသူျပည္သားတုိ႔၏ အပူေဇာ္ကို ခံေတာ္မူသတဲ့။ အင္းသားတုိ႔ကိုယ္၌က သူတုိ႔အခ်င္းခ်င္း ဘံုေျပာပံုဆုိပံုအသံအမူမွအစ တူၾက၍ အင္းသားတုိ႔က သူတုိ႔မွာ ထားဝယ္သားတုိ႔၏ ဘုိးဘြားဘီဘင္ဟု ဆုိခ်င္ၾကသည္။ ေနာက္ထပ္ အျငင္းပြားသည့္ ဒ႑ာရီတစ္ခုက အင္းသားတုိ႔ကိုယ္၌ ယံုၾကည္ၾကသည္မွာ ေ႐ီးေခတ္ျမန္မာႏိုင္ငံ ပုဂံအစမွ သူတုိ႔ဘုိးဘြားဘီဘင္အစဥ္လုိက္ အင္းေလးဖက္သုိ႔ ဆင္းသက္ေနထုိင္္ခဲ့ၾကသည္မွာ ဘုရင္အေလာင္းစည္သူ မေရာက္မွီကတည္းကျဖစ္သည္ဟု ဆုိ၏။ ဘုရင္ေရာက္အလာ အင္းသားတုိ႔ကိုယ္၌က ေဖာင္စၾကၤာအတြက္ ေရတပ္မေတာ္သားအျဖစ္ အမႈထမ္းလုိပါေၾကာင္း ဆႏၵေလ်ာက္တင္ေလွ်ာက္ရာမွ သူတုိ႔ကိုျမန္မာတံခြန္ ေတာင္စြန္ေရာက္ေအာင္ လုိက္ပါလာၿပီး ဘုရင္ကသနား၍ အေျခက်ေနၾကဖို႔ ေဒသတစ္ရပ္ ဖြင့္ခဲ့ရာ၊ ထုိမွေနာင္ ယခုတုိင္ေအာင္ ထားဝယ္အမည္ႏွင့္ တည္စဲ႐ွိ၏။ ယေန႔တုိင္ေအာင္ ေဖာ္ျပပါအသိရခက္သည့္ ဒ႑ာရီ ၂ ပုဒ္ေၾကာင့္ ထားဝယ္နွင့္ အင္းသားမည္သည္ကစေၾကာင္း မည္သူမွ ဆင္ေျခေပး မွတ္ခ်က္ျပဳျခင္း မျပဳၾကေတာ့ေခ်။
အင္းေလးေဒသဒ႑ာရီ ႏွင့္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာၿမိဳ႕ႀကီး
အင္းေလးကန္ၾကီးသည္ ႏွစ္သန္းေပါင္းရာေပါင္းမ်ားစြာမွ စတင္ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာခဲ့ေသာ
ေရအိုင္ၾကီးတခုျဖစ္သျဖင့္ ျဖတ္သန္းေက်ာ္လႊား လာခဲ့သည့္ အခ်ိန္ကာလမွာ
ကမၻာႏွင့္ခ်ီ၍ ပင္ ခိုင္းႏွိဳင္းေလာက္သည္။ အင္းေရျပင္သည္
မာန္ဟုန္ျပင္းျပင္း ထုထည္ၾကီးမားသည့္ အခ်ိန္ကာလမ်ားကို ျဖတ္သန္းခဲ့ရသလို
ထုထည္ေသးငယ္သည့္ ေရျပင္ တိမ္တိမ္ႏွင့္လည္း ေနခဲ့ရဖူးဟန္ ရွိသည္။ လက္၀ဲ
လက္ယာ ကမ္းမ်ားႏွင့္ ေတာင္ေျမာက္ အင္းေရျပင္သည္ ဆုတ္လိုက္ တက္လိုက္ျဖင့္
သံသရာ လည္ေနခဲ့ဟန္ လည္း တူေပသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ နွစ္၁၀၀၀ ေက်ာ္ကလမ်ားတြင္ ေညာင္ေရႊျမိဳ႔သည္ မေပၚထြန္းေသးပါ။ ေညာင္ေရႊျမိဳ႔၏
ေျမာက္ယြန္းယြန္း ေလးမိုင္ခန္႔ရွိ ေဗာရိႆတ္ ဘုရား အနီးတြင္
ေရွးေဟာင္းျမိဳ႔ၾကီး တစ္ျမိဳ႔ ထြန္းကားခဲ့သည္။ ဧက ၉၇၀ ေက်ာ္
က်ယ္၀န္းၾကီးမားေသာ ထိုျမိဳ႔ၾကီးကို ျမိဳ႔ရိုးႏွင့္ က်ံဳးတို႔က
၀န္းရံထားပါသည္။ ထိုျမိဳ႔ကို ေဒသခံ မ်ားက “ျမိဳ႔တြင္းၾကီး ေခၚ ေကာသမၻီ
(ေကာ့ဆမ္ပီ)” ျမိဳ႔ၾကီးဟုေခၚဆိုၾကသည္။ ယခုတိုင္ အခ်ိဳ႔ေနရာမ်ားတြင္
အုတ္ျမိဳ႔ရိုးမ်ား က်န္ရစ္တည္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ေအဒီ ၁၀၀၀ ခန္႔က ထိုေကာသမၻီ
ေခၚ (ကေမၻာဇ တိုင္းႏိုင္ငံ ၾကီးသည္) ၾကီးမား တန္ခိုးထြားခဲ့ေလသည္။
ထိုအခ်ိန္၌ အင္းေရျပင္သည္ ယခု လက္ရွိအလ်ား (၁၄ မွ ၁၂ ) မိုင္ အနံ (၄ မွ ၅
) မိုင္ထက္ ေသးငယ္သည္။ ေရမ်က္ႏွာျပင္က်င္းေသာ္လည္း ပို၍နက္သည္။ ဤေကာသမၻီ
ျမိဳ႔ ႏိုင္ငံ ၾကီးကို ေျမာက္ဘက္မွ တရုတ္တို႔က ေအဒီ ၁၁၁၃ အေလာင္းစည္သူမင္း
လက္ထက္တြင္ လာေရာက္တိုက္ခိုက္ၾကရာ စစ္ရွံဳး၍ ေကာသမၻီမွ ခြာ၍
တိမ္းေရွာင္သြားၾကသည္။ တရုတ္တပ္မ်ား ျပန္ဆုတ္ သြားျပီးေနာက္
ျမိဳ႔တစ္ျမိဳ႔ကို ထပ္မံ တည္ ၾကျပန္သည္။

ျမိဳ႔တည္ေနရာကား ယခု မိုင္းေသာက္အင္းရြာႏွင့္ သလဲဦးရြာ အၾကားရွိ ေပပင္အင္းရြာ အေနာက္ဘက္တြင္
ရမၼ၀တီျမိဳ႔သစ္ကို တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ ဤဒုတိယတည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ရမၼ၀တီျမိဳ႔သည္
သဘာ၀ေဘးဒဏ္ ေၾကာင့္ပ်က္ခဲ့ရသည္။


ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရားပြဲတြင္ ေလွၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေနပံု...
ယေန႕အင္းေလးအိုင္ အေျခအေန

ပံုေတြမွာ ျမင္ရတဲ့အတိုင္း အင္းေလးအိုင္ေရခမ္းေန႔့ုေတြဟာ  မယံုနိုင္စရာပါ။
ဒါေၾကာင့္ နိုင္ငံေတာ္ႏွင့္အတူ အင္းေလးအိုင္ ခ်စ္သူ ျပည္သူအမ်ားႏွင့္ နိုင္ငံျခား
တိုင္းျပည္မ်ားမွ ေငြေၾကးအကူအညီ ၊ နည္းပညာအကူအညီ မ်ားျဖင့္ စီမံခ်က္ခ်ကာ
ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းေနရပါၿပီ။

သူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ အင္တာနက္ေပၚမွာ ရွာေဖြေတြ႕ရွိသမွ် ပံုမ်ားႏွင့္ စာစုမ်ားကို
ျပန္လည္မွ်ေ၀လိုက္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္၏ ေရးသားခ်က္(အနည္းငယ္ )မပါသေလာက္ပါ။
ကၽြန္ေတာ္ တို႕ ၏ သဘာ၀အလွ ၊ ျမန္မာ အလွ အင္းေလးေဒသႀကီး ထာ၀စဥ္ စိမ္းလန္း
စိုေျပနိုင္ပါေစဟုဆုေတာင္းရင္း..................
သူငယ္ခ်င္းမ်ားေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ........................................ေနခရမ္း

No comments:

Post a Comment

COMMENT ေလးမ်ားေပးၿပီး ေဆြးေႏြးေပးပါအံုး...
COMMENT ေပးရန္blogger အေကာင့္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊
Name/ URL(လိပ္စာတစ္ခုခု)ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အမည္မေဖာ္လိုလွ်င္
Anonymous ျဖင့္ျဖစ္ေစ ေဆြးေႏြးနိုင္ပါသည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...